Η Παλιοκκλήσα
24 Νοέμβριος 2015

Η Παλιοκκλήσα

Σκαρφαλωμένη πάνω στον βράχο βρίσκεται η "Παλιοκκλήσα", ναϊσκος με σημαντικές τοιχογραφίες που χρονολογούνται με βαση τις εκτιμήσεις περι τα μέσα του 18 αιώνα.

Που βρισκόμαστε

Ελάτε μαζί μας